Naša spoločnosť MINELL s.r.o. bola založená 11.5.2010. Aj napriek pomerne krátkej dobe pôsobenia na trhu sme už zrealizovali veľké množstvo stavieb na celom území Slovenska. Našou silnou stránkou sú viac ako 20 ročné praktické skúsenosti technikov a manažmentu. Zakladáme si na vysoko profesionálnom prístupe k obchodným partnerom a kvalitne vykonanej práci.

Druhou hlavnou činnosťou našej spoločnosti je poskytovanie účtovných služieb. Účtovnú prax vykonávame niekoľko rokov. Máme skúsenosti s vedením účtovníctva v malých aj veľkých spoločnostiach, no takisto spolupracujeme s veľkým množstvom živnostníkov. S našimi klientmi máme vybudovanú vzájomnú dôveru, ktorá je základom úspešnej spolupráce. Poskytujeme účtovný servis od A po Z a naši klienti vedia, že v prípade zmeny legislatívy budú okamžite informovaní o povinnostiach, ktoré im zo zmeny vyplývajú. To im umožňuje naplno budovať ich podnikanie a ušetrený čas využiť na iné aktivity.

Hlavnými cieľmi našej spoločnosti je spokojný zákazník a vybudovanie stabilného postavenia na trhu. Praktické skúsenosti pracovníkov a ich neustále vzdelávanie sú hnacou silou k dosiahnutiu našich cieľov.  

Cenové ponuky vypracovávame presne ,,na mieru,, podľa požiadaviek klienta. 

Máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky na stavebnú činnosť ? Informujte nás o Vašich požiadavkach TU.

Máte záujem o naše účtovné služby ? Všetky potrebné otázky zodpovieme TU.

Chcete nás lepšie spoznať? Radi Vás privítame na našej Facebook-ovej stránke, kde sa online venujeme účtovnej problematike.